Bridgestone TBR

Evropska oznaka gume

Šta trebate znati

Od 01. novembra 2012 nova regulacija oznaka guma će stupiti na snagu da pomogne promociji sigurnijeg, ekonomičnijeg i ekološkijeg cestovnog transporta u Europi. Nova oznaka ukazuje na performanse gume u tri ključna područja: kočenje na mokrom, vanjska buka i otpor kotrljanju.

Ostatak priče

Iako su informacije sadržane na novoj oznaci važne, ipak govore samo dio priče kada se radi o sveukupnim performansma, životnom vijeku i zadovoljstvu korisnika Bridgestone pneumatika. Dodatno na ova tri osnovna kriterija, i druge važne elemente treba uzeti u obzir pri kupovini novih guma.

Bridgestone gume daju veliku kilomertažu nazavisno od vrijednosti na novoj oznaci.

Izbor prave gume za određenu upotrebu i poziciju će osigurati još sigurnije i ekonomičnije korištenje.

Pravilno održavanje guma je nepohodno za maksimizaciju performansi: Pritisak zraka u gumama ima vrlo značajan uticaj na životni vijek gume i potrošnju goriva. Održavanje ispravnog pritiska u gumama drži performanse na optimalnom nivou. Pravovremene popravke, izmjene po pozicijama i mjerenje rotacije će takođe produžiti živitni vijek i vrijednost Vaših guma.

Odlična mogućnost protektiranja Bridgestone guma produžava njihov životni vijek i performanse, smanjujući još više operativne troškove flote. Bridgestone karkase su napravljene da traju i perfektne su za visokokvalitetni Bandag-ov process protektiranja.

Ostalo:

  • Karakteristike vozila (starost, otpor zraka), održavanje vozila i ispravano poravnane osovine.
  • Način vožnje
  • Dodatna trakcija u situacijama u kojima je potrebno više kontrole i bolja upravljivost.
Separator Line

Potrošnja gorivaPrijanjanje na mokrom putuVanjska buka

Od A (najučinkovitije) do najmanje učinkovito

Otpor kotrljanju je jedan od faktora Vaših guma koji može uticati na potrošnju goriva. Ako je manji otpor kotrljanju, manje goriva je potrebno da se pokrene vozilo te je manja i emisija ugljičnog dioksida. Ovaj efekat varira zavisno od vozila i uslova vožnje. Ipak, razlika između G i A klase za kompletan set guma može smanjiti potrošnju goriva do 20%.*

*Izvor:
European Commission’s impact Assessment SEC (2008) 2860.

7 klasa od A (najbolje držanje na mokrom) do najlošije držanje na mokrom

Kočenje na mokroj podlozi je vrlo važan elemenat performansi guma i ključan je za sigurnost. Efekat može da varira zavisno od vozila i uslova vožnje. Ipak, u slučaju potpunog kočenja, razlika između G i A klase za kompletan set guma može rezultirati kraćem zaustavnom putu do 30%.

3 ocjene od 1 (najtiša) do 3 (manje tiha)

Vanjska buka je mjerena u decibelima (dB) i uspoređena sa novim Europskim nivoima vanjske buke guma koji će biti predstavljeni u 2016.

1 crni zvučni talas
već 3 dB ispod budućeg evropskog ograničenja

2 crna zvučna talasa
već u skladu s budućim evropskim ograničenjem

3 crna zvučna talasa
u skladu s trenutim evropskim ograničenjem

Separator Line