EU regulacija oznaka guma

REGULATION (EC) No 1222/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL zahtjeva da sve gume* proizvedene nakon Juna 2012 i u prodaji u EU od Novembra 2012 će istaknuti ocjene za otpor kotrljanju, držanje na mokrom i buku na svim tehničkim promotivnim materijalima. Ne postoji obaveza da se postavi individualna naljepnica direktno na kamionske i autobuske gume.

Primjer nove EU oznake gume može se vidjeti lijevo. Slična je oznaci koja se već koristi za mašine za upotrebu u domaćinstvima kao što su veš mašine i mašine za pranje posuđa. (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm)

Više informacija o regulaciji za nove oznake guma kao i lista „često postavljenih pitanja” je dostupna od strane European Tyre & Rubber Manufacturers' Association (ETRMA).

ETRMA Website

* Područje primjene uključuje gume za putnička vozila, laka dostavna vozila te kamione.
Druge gume, kao što su protektirane, profesionalne off-road (gume za radne mašine) te ekserice su isključene.

Separator Line

Standardizovana oznaka guma će biti predstavljena od strane EU u 2012 i sadržavat će informacije o 3 specifične performanse guma: držanje na mokrom, efikasnost potrošnje goriva i vanjska buka.

Wet Grip

DRŽANJE NA MOKROM

Najvažnija uloga gume je da pruži sigurnost – u svim uslovima. Prianjanje na mokrom ili držanje je jedna od najvažnijih karakteristika.

Međutim, bolje prianjanje i manji otpor kotrljanju su često kontradiktorni ciljevi koji tradicionalno zahtijevaju da se napravi kompromis u performansama. Zahvaljujući novoj regulaciji o oznakama guma, korisnici će biti u mogućnosti da izaberu preferirajuće performanse.

Oznaka će pokazati raspon od 7 ocjena, počevši od “A” (najbolje držanje na mokrom) do najlošije držanje na mokrom.

Fuel Efficiency

EFIKASNOST POTROŠNJE GORIVA

Jedna od sila koja utiče na efikasnost potrošnje goriva je otpor kotrljanja guma.

Ovaj fenomen postoji jer se guma prilikom okretanja deformiše, što rezultira gubitkom energije u obliku toplote. Što je veća deformacija, veći je otpor kotrljanja i više goriva je potrebno da se vozilo kreće. Drugim riječima, manji otpor kotrljanja znači manju potrošnju goriva i samim tim manju emisiju štetnih plinova koje ispušta vozilo, uključujući CO2.

Nova oznaka će pokazati različite ocjene u otporu kotrljanju, počevši od A (najefikasnija) to manje efikasna.

Exterior Noise

VANJSKA BUKA

Buka u saobraćaju je relevantan ekološki problem i određuje se sa:

 • Intenzitetom saobraćaja i tipovima vozila
 • Načinom vožnje
 • Guma – Cesta interakcijom

Nivoi vanjske buke podjeljeni su u 3 kategorije, mjereni u decibelima (dB) i uspoređeni sa novim Europskim nivoima vanjske buke guma koji će biti predstavljeni do 2016.

1 crni zvučni talas = 3 dB manje od budućeg europskog limita.
2 crna zvučna talasa = već na nivou budućeg europskog limita.
3 crna zvučna talasa = na nivou sadašnjeg europskog limita.

Separator Line

Cilj regulacije je povećanje sigurnosti, ekonomičnosti i ekološke efikasnosti cestovnog transporta promovišući sigurne i gume efikasne u potrošnji goriva sa niskim nivoima buke. Takođe uspostavlja okvir za pružanje usklađenih informacija u gumarskoj industriji po nekim od parametara.

Ove informacije će biti svo vrijeme dostupne potrošaćima kroz tehničke promotivne materijale, uključujući web stranice proizvođaća. Neke gume su isključene iz regulacije, kao što su protektirane, off-road gume i trkaće gume.

Očekivana kumulativna korist od povečane upotrebe guma efikasnih u potrošnji goriva dovešće do uštede čak do 4 miliona tona CO2 godišnje (u zavisnosti od brzine transformacije tržišta u smjeru korištenja guma efikasnih u potrošnji goriva) i takođe će pomjeriti tržište ka gumama sa boljim držanjem na mokrom.

Stvarne uštede goriva i sigurnost na putu u velikoj mjeri zavise od ponašanja vozaća a posebno od slijedećeg:

 • eko-vožnja može značajno smanjiti potrošnju goriva,
 • pritisak zraka u gumama treba redovno provjeravati da bi se optimiziralo držanje na mokrom i efikasnost potrošnje goriva,
 • zaustavni put treba uvjek striktno poštivati
Separator Line

ODGOVORNOST PROIZVOĐAĆA GUMA

Za gume za teška komercijalna vozila, informacije o klasama će biti vidljive na :

 • web stranicama
 • brošurama
 • tehničkoj promotivnoj dokumentaciji

OBAVEZE NA MJESTU PRODAJE

Od 01. novembra 2012, slijedeći kriteriji moraju se poštivati:*

 • Distributer mora dati kupcu informacije o oznaci za sve proizvode prije prodaje, čak i ako nisu prikazane. Informacije o oznakama moraju biti uključene na sve tehničke promotivne materijale (uputstva, brošure, letci i katalozi), uključujuči i web stranice.
 • Klase o potrošnji goriva, držanju na mokrom i vanjskoj buci i njihove vrijednosti moraju biti date krajnjem potrošaću ili sa računom ili na računu.

*barem za gume sa ili većim DOT-om od 2712. (proizvedene nakon 30. juna 2012)

Informacije o klasama

Takođe možete snimiti kompletan Bridgestone TBR katalog sa svim informacijama o oznakama sa ovog link-a

Separator Line