Evropské značení pneumatik

Předpis 1222/2009 Evropského parlamentu a Evropské rady vyžaduje, aby všechny pneumatiky* vyrobené po červnu 2012 a prodávané v EU od listopadu 2012 byly doprovázeny informacemi o valivém odporu, přilnavosti na mokru a hodnotami hlučnosti, a to ve všech propagačních a technických materiálech. U nákladních a autobusových pneumatik nemusí být tyto informace uvedeny přímo na pneumatice.

Příklad nového značení pneumatik EU je zobrazen vlevo. Je to podobné označování, které je již široce používáno pro domácí elektrospotřebiče, jako jsou pračky a myčky nádobí. (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm)

Více informací o novém předpisu na označování pneumatik a také seznam často kladených otázek (FAQ) je dostupný u Asociace evropských výrobců pneumatik a pryže (ETRMA).

Internetové stránky ETRMA

* Rozsah platnosti zahrnuje pneumatiky pro osobní automobily, lehká užitková vozidla a nákladní vozy.
Ostatní pneumatiky jako např. protektorované pneumatiky, terénní nebo hřebované pneumatiky jsou z této povinnosti vyjmuty.

Separator Line

Standardizované označování pneumatik, které bude zavedeno v EU v roce 2012, bude obsahovat informace o 3 specifických vlastnostech pneumatik: přilnavost za mokra, efektivnost spotřeby paliva a vnější hluk valení.

Wet Grip

PŘILNAVOST ZA MOKRA

Nejdůležitější role pneumatiky je zajištění bezpečnosti - za všech podmínek. Adheze nebo přilnavost za mokra je jednou z nejdůležitějších výkonových charakteristik.

Avšak vyšší adheze a nižší valivý odpor jsou často protichůdné cíle, které tradičně vyžadovaly kompromisní řešení vlastností. Díky novému předpisu na označování budou zákazníci moci vidět a zvolit pro sebe jimi preferované vlastnosti.

7 tříd od A (nejlepší přilnavost za mokra) až po nejhorší přilnavost za mokra

Fuel Efficiency

EFEKTIVNOST SPOTŘEBY PALIVA

Jedním z vlivů, ovlivňujících efektivnost spotřeby paliva motorových vozidel, je valivý odpor pneumatik.

Tento jev existuje proto, že se pneumatika při otáčení deformuje a výsledkem je ztráta energie ve formě tepla. Čím je deformace větší, tím je větší valivý odpor pneumatiky a následně je zapotřebí více paliva k pohonu vozidla vpřed. Jinými slovy, nižší valivý odpor znamená nižší spotřebu paliva a tím nižší emise vozidla, včetně CO2.

Nové označení bude zobrazovat rozdílné stupně valivého odporu, kde "A" je z hlediska spotřeby nejlepší a "G" nejhorší ve třídě.

Exterior Noise

VNĚJŠÍ HLUK

Hluk v dopravě je významný problém životního prostředí, určený:

 • Intenzitou dopravy a typy vozidel
 • Způsobem řízení
 • Interakcí pneumatika - vozovka

Vnější hladiny hluku se dělí do 3 kategorií a měří se v decibelech (dB) ve srovnání s novými evropskými hladinami vnější hlučnosti pneumatik, které mají být zavedeny do roku 2016.

1 černá zvuková vlna = o 3dB méně než budoucí přísnější evropský limit.
2 černé zvukové vlny = již splňuje budoucí evropský limit.
3 černé zvukové vlny = splňuje současný evropský limit.

Separator Line

Předpis má za cíl zvýšení bezpečnosti a ekonomické a ekologické efektivnosti silniční dopravy propagací bezpečných a úsporných pneumatik s nízkými hladinami hluku. Také stanovuje rámec pro poskytování harmonizovaných informací v celém průmyslu o některých parametrech pneumatik.

Takové informace budou zákazníkům stále dostupné pomocí technických propagačních materiálů, včetně webových stránek výrobců. Některé pneumatiky jako protektorované pneumatiky, terénní pneumatiky a závodní pneumatiky jsou z této povinnosti vyjmuty.

Očekávané kumulativní výhody ze zvýšeného používání úsporných pneumatik povedou k úspoře až 4 milionů tun CO2 ročně (v závislosti na rychlosti transformace trhu směrem k úsporným pneumatikám), a také povede trh směrem k používání pneumatik se zlepšenými adhezními vlastnostmi za mokra.

Skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu závisí především na chování řidičů, a zejména uvést, že:

 • ekologická jízda může výrazně snížit spotřebu paliva,
 • pro optimalizaci přilnavosti za mokra a palivové účinnosti by měl být pravidelně kontrolován tlak v pneumatikách,
 • je třeba vždy přísně dodržovat vzdálenosti mezi vozidly s ohledem na brzdnou dráhu.
Separator Line

ODPOVĚDNOST VÝROBCŮ PNEUMATIK

U pneumatik pro nákladní vozidla vozidla a autobusy budou informace o jednotlivých třídách uvedeny:

 • na webových stránkách
 • v katalozích
 • v technické propagační dokumentaci

POVINNOSTI V MÍSTĚ PRODEJE

Od 1. listopadu 2012 je třeba dodržovat následující kritéria:*

 • Prodejci musí zákazníkům poskytovat údaje z označení všech výrobků ještě před prodejem, a to i v případě, že tyto produkty nejsou na prodejnách vystaveny. Předepsané označení musí být součástí veškerých technických propagačních materiálů (manuálů, katalogů, letáků a brožur), včetně webových stránek.
 • Třída spotřeby paliva, přilnavosti na mokru a hodnota vnějšího hluku musí být koncovým zákazníkům předány buď přímo na faktuře nebo společně s fakturou.

*pro pneumatiky s výrobním číslem DOT2712 (vyrobeno po 30. červnu 2012) a novějším.

Informace o značení pneumatik

Kompletní sortiment nákladních pneumatik Bridgestone včetně hodnot značení najdete na tomto odkazu.

Separator Line