Europæisk Dækmærkning

EUROPÆISK DÆKMÆRKNING (EC.1222/2009) Den 1. november 2012 træder de nye regler om mærkning af dæk i kraft, for at fremme sikker, økonomisk og miljøvenlig transport i Europa. Den nye dækmærkat indikerer dækkets præstationer på 3 vigtige områder; rullemodstand, bremseevne på våd vej samt udvendig støj.

Til venstre ses et eksempel på den nye dækmærkat. Den ligner de mærkater, vi allerede kender fra vaskemaskiner og opvaskemaskiner. (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm)

Mere information om de nye dækmærknings regler samt en liste over ofte stillede spørgsmål er tilgængelig på den europæiske Tyre & Rubber Manufacturers 'Association's (ETRMA) hjemmeside.

ETRMA hjemmeside

* Inkluderet er dæk til personbiler, varevogne samt lastvogne. Dæk der er regummierede samt entreprenørdæk, motorcykeldæk og pigdæk er ikke omfattet af den nye dækmærkat ordning.

Separator Line

Det standardiserede dækmærkat, der vil blive introduceret af Den Europæiske Union i 2012, vil indeholde oplysninger om 3 specifikke præstationer for dæk: vejgreb i vådt føre, brændstofeffektivitet og rullestøj afgivet til omgivelserne.

Wet Grip

VÅDT VEJGREB

Et dæks vigtigste rolle er at sørge for sikkerhed - under alle forhold. Vejgreb i vådt føre er én af de vigtigste præstationer.

Større vejgreb og lavere rullemodstand er imidlertid ofte modstridende målsætninger, der traditionelt kræver en præstationsafvejning. Kunderne vil ved hjælp af den nye mærkningsforordning selv være i stand til at se og vælge deres foretrukne præstationer.

Mærkaten vil vise 7 klasser fra A (bedste vejgreb) til G (dårligste vejgreb)

Fuel Efficiency

BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

En af de kræfter, der indvirker på et motorkøretøjs brændstofeffektivitet, er dækkenes rullemodstand.

Dette fænomen findes, fordi et dæk deformeres, når det kører rundt, hvilket resulterer i energitab i form af varme. Jo større deformation, jo større rullemodstand for dækket og jo mere brændstof kræves der for at få køretøjet til at køre. Lavere rullemodstand betyder med andre ord lavere forbrug af brændstof og dermed lavere udslip fra køretøjet, herunder CO2.

Den nye mærkat vil vise 7 klasser af "rullemodstand" fra A (mest effektive) til G (mindst effektive)

Exterior Noise

STØJ AFGIVET TIL OMGIVELSERNE

Trafikstøj er et relevant miljøanliggende, der bestemmes af:

 • Trafiktæthed og køretøjstyper
 • Kørsel
 • Samspil mellem dæk og vej

Niveauerne for støj afgivet til omgivelserne opdeles i 3 kategorier og måles i decibel (dB) sammenlignet med de nye europæiske niveauer for støj afgivet til omgivelserne, der skal introduceres frem til 2016.

1 sort lydbølge = 3dB mindre end den kommende strammere europæiske grænse.
2 sorte lydbølger = opfylder allerede den kommende europæiske grænse.
3 sorte lydbølger = opfylder den aktuelle europæiske grænse.

Separator Line

Målet med forordningen er at gøre vejtransporten sikrere og øge dens økonomiske og miljømæssige effektivitet ved at fremme sikre og brændstofbesparende dæk med lave støjniveauer. Forordningen opstiller ligeledes rammerne for formidling af harmoniserede oplysninger i hele branchen om nogle dækparametre.

Sådanne oplysninger vil til enhver tid være tilgængelige for kunderne i teknisk reklamemateriale, herunder på producenternes hjemmesider. Nogle dæk holdes udenfor, såsom regummierede dæk, offroad-dæk og racerdæk.

De forventede akkumulerede fordele ved øget anvendelse af brændstofeffektive dæk vil medføre besparelser på op til 4 mio. ton CO2 pr. år (afhængigt af hvor hurtigt markedet ændrer sig i retning af brændstofeffektive dæk) og vil ligeledes skubbe markedet i retning af et bedre vådt vejgreb.

Den reelle brændstofbesparelse og færdselssikkerheden i høj grad afhænger af førerens køremåde og navnlig følgende:

 • at der kan opnås en betydelig brændstofbesparelse ved økonomisk kørsel
 • at dæktrykket bør kontrolleres regelmæssigt for at opnå et bedre vejgreb og en bedre brændstoføkonomi
 • at der altid bør holdes den fornødne bremseafstand.
Separator Line

DÆKPRODUCENTERNES ANSVAR:

For dæk til lastbiler og busser vil oplysninger om anvendelse fremgå af:

 • hjemmesider
 • brochurer
 • teknisk salgsmateriale

FORHANDLERENS FORPLIGTELSE:

Fra den 1. november 2012 skal følgende kriterier overholdes*

 • Distributører skal - før salget - forsyne køberen med information fra dækmærkaten, også på dæk der ikke er udstillet. Mærkat-information skal fremgå af alt teknisk salgsmateriale (manualer, brochurer, foldere og kataloger) samt hjemmesider.
 • Værdier for brændstofeffektivitet, greb på våd vej samt udvendig støj skal videregives til forbrugeren enten på eller sammen med fakturaen.

*minimum for dæk med DOT 2712 eller højere (fremstillet efter 30. juni 2012)

Information om klasser

Du kan også downloade den komplette Bridgestone TBR brochure inkl. dækmærkat værdier fra dette link.

Separator Line