EU-rengasmerkintäasetus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA KOMISSION ASETUKSESSA (EC) NRO 1222/2009 edellytetään, että kaikkien renkaiden*, jotka on valmistettu kesäkuun 2012 jälkeen ja joita myydään EU:ssa marraskuusta 2012 lähtien teknisissä esitteissä on kerrottu renkaiden vierintävastus-, märkäpito ja vierintämeluluokka. Kuorma- ja linja-auton renkaisiin ei kuitenkaan tarvitse kiinnittää rengasmerkintätarroja.

Vasemmalla on esimerkki uudesta EU-rengasmerkinnästä. Se muistuttaa merkintöjä, jotka ovat jo laajalti käytössä kodinkoneissa, kuten pyykinpesu- ja astianpesukoneissa. (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm)

Lisätietoja uusista renkaiden merkintöjä koskevista määräyksistä sekä luettelo usein kysytyistä kysymyksistä on saatavissa Euroopan kumi- ja rengasteollisuuden järjestöstä (ETRMA).

ETRMA Website

* Asetuksen piiriin kuuluvat henkilöauton, tavara-auton ja kuorma-auton renkaat (poislukien henkilöauton nastoitetut renkaat).
Muut renkaat, kuten pinnoitetut ja työkonerenkaat jäävät asetuksen ulkopuolelle.

Separator Line

Euroopan unionissa vuonna 2012 käyttöön otettava standardoitu rengasmerkintä antaa tietoa kolmesta renkaan ominaisuudesta: märkäpidosta, polttoainetaloudellisuudesta ja vierintämelusta.

Wet Grip

MÄRKÄPITO

Renkaan tärkein tehtävä on taata turvallisuus – kaikissa olosuhteissa. Märkäpito on yksi renkaan tärkeimmistä ominaisuuksista.

Parempi pito ja pienempi vierintävastus ovat kuitenkin usein keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joten kompromisseja on perinteisesti ollut pakko tehdä. Uuden merkintäasetuksen ansiosta asiakkaat voivat jatkossa nähdä ja valita itse haluamansa ominaisuudet.

Merkinnässä on seitsemänportainen asteikko, jossa renkaiden märkäpito on paras A-ryhmässä ja huonoin G-ryhmässä.

Fuel Efficiency

POLTTOAINETALOUDELLISUUS

Yksi moottoriajoneuvon polttoainetaloudellisuuteen vaikuttavista tekijöistä on renkaiden vierintävastus.

Ilmiö syntyy siitä, että renkaan muoto muuttuu sen pyöriessä: tämä taas johtaa lämmönmuodostukseen ja siitä seuraavaan energiahäviöön. Mitä enemmän rengas muuttaa muotoaan, sitä suurempi sen vierintävastus on ja sitä enemmän ajoneuvon etenemiseen kuluu polttoainetta. Pienempi vierintävastus merkitsee toisin sanoen pienempää polttoaineen kulutusta ja siten myös pienempiä ajoneuvon päästöjä, hiilidioksidipäästöt (CO2) mukaan luettuina.

Uudessa merkinnässä on vierintävastusta kuvaava asteikko, jossa A on polttoainetaloudellisin ja G luokassaan heikoin.

Exterior Noise

OHIAJOMELU

Liikenteen melu on merkittävä ympäristöongelma. Siihen vaikuttavat muun muassa:

 • Liikenteen vilkkaus ja ajoneuvojen tyyppi
 • Ajotapa
 • Renkaan ja tienpinnan välinen vuorovaikutus

Vierintämelutasot on jaettu kolmeen ryhmään. Niitä mitataan desibeleinä (dB) ja verrataan uusiin eurooppalaisiin renkaiden vierintämelutasoihin, jotka otetaan käyttöön vuoteen 2016 mennessä.

1 musta ääniaalto = 3 dB vähemmän kuin tuleva tiukempi eurooppalainen raja-arvo.
2 mustaa ääniaaltoa = jo tulevan eurooppalaisen raja-arvon mukainen.
3 mustaa ääniaaltoa = nykyisen eurooppalaisen raja-arvon mukainen.

Separator Line

Asetuksella pyritään parantamaan tieliikenteen turvallisuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistämällä sellaisten turvallisten ja polttoainetaloudellisten renkaiden käyttöä, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän melua. Sillä luodaan myös koko alalle yhteiset puitteet renkaiden ominaisuuksia koskevien yhdenmukaistettujen tietojen antamiseksi.

Näiden tietojen on aina oltava asiakkaiden saatavilla teknisessä mainosmateriaalissa, myös valmistajien verkkosivuilla. Kaikkia renkaita asetus ei koske: tällaisia ovat muun muassa pinnoitetut renkaat, työkonerenkaat ja kilparenkaat.

Polttoainetaloudellisten renkaiden lisääntyneestä käytöstä saatavat odotetut kumulatiiviset hyödyt johtavat jopa neljän miljoonan tonnin hiilidioksidisäästöihin vuosittain (määrä riippuu siitä, miten nopeasti markkinat alkavat suosia polttoainetaloudellisia renkaita) ja tukevat lisäksi markkinoiden siirtymistä paremman märkäpidon tuotteisiin.

Tosiasialliset polttoainesäästöt ja tieturvallisuus riippuvat erittäin paljon kuljettajan käyttäytymisestä ja erityisesti, että:

 • tosiasialliset polttoainesäästöt ja tieturvallisuus riippuvat erittäin paljon kuljettajan käyttäytymisestä ja erityisesti, että:
 • rengaspaine olisi tarkistettava säännöllisin väliajoin märkäpidon ja polttoainetaloudellisuuden optimoimiseksi,
 • pysähtymismatkan edellyttämää turvaväliä olisi aina noudatettava tarkasti.
Separator Line

RENGASVALMISTAJIEN VELVOLLISUUDET

Raskaan kaluston renkaiden EU-rengasmerkintöjen tulee löytyä näistä lähteistä:

 • verkkosivustot
 • esitteet
 • tekniset materiaalit

MYYNTIPISTEEN VELVOLLISUUDET

1.11.2012 lähtien näiden kriteerien tulee täyttyä:*

 • Jakelijoiden on kerrottava ostajalle renkaiden EU-rengasmerkintäarvot ennen ostoa. Rengasmerkintätietojen tulee löytyä kaikista esitemateriaaleista (käsikirjat, esitteet ja luettelot), mukaanlukien verkkosivustot.
 • Polttoainetaloudellisuus-, märkäpito- ja vierintämeluarvot on annettava asiakkaalle joko laskulla tai sen yhteydessä.

*ainakin renkaille, joiden DOT-koodi on 2712 tai sitä suurempi (valmistettu 30.6.2012 jälkeen)

Luokitustiedot

Tästä linkistä voit myös ladata Bridgestonen kuorma-auton renkaiden esitteen, josta löytyvät kaikkien renkaiden rengasmerkintätiedot.

Separator Line