Regelgeving Europese Bandenlabelling

De verordening (EG) NR 1222/2009 van het Europese Parlement schrijft voor dat voor banden* die na 30 juni 2012 worden geproduceerd en vanaf november 2012 in de EU worden verkocht in alle technische promotiematerialen de klasse wordt aangegeven van de rolweerstand, de grip op nat wegdek en de rolgeluidemissie.

Links ziet u een voorbeeld van het nieuwe EG-bandenlabel. Een soortgelijke labelling wordt al geruime tijd gebruikt voor huishoudtoestellen zoals was- en vaatwasmachines. (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm)

Meer informatie over de nieuwe verordening met bijbehorende FAQ’s is beschikbaar bij de European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA).

ETRMA website

* Inbegrepen zijn banden voor personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens .
Voor andere banden, zoals vernieuwingsbanden, off-road-banden en racebanden, geldt de regelgeving niet.

Separator Line

Het standaardlabel dat door de EU in 2012 zal worden geïntroduceerd, moet informatie bieden over 3 specifieke parameters: grip op nat wegdek, brandstofefficiëntie en rolgeluidemissies.

Wet Grip

GRIP OP NAT WEGDEK

De belangrijkste rol van een band is het bieden van veiligheid - in alle omstandigheden. Grip is hiervan een van de belangrijkste prestatiekenmerken.

Een betere grip en een lagere rolweerstand vallen echter vaak moeilijk te verenigen, en leidden in het verleden gewoonlijk tot compromissen wat de prestaties betreft. Dankzij de nieuwe etikettering zullen onze klanten nu zelf kunnen beslissen welke prestaties zij van hun band verlangen.

Het label toont 7 klassen, van A (beste grip op nat wegdek) tot slechste grip op nat wegdek.

Fuel Efficiency

BRANDSTOFEFFICIËNTIE

Een van de factoren die een invloed uitoefenen op de brandstofefficiëntie van een voertuig is de rolweerstand van de banden.

Die beïnvloeding ontstaat door de vervorming van de banden tijdens hun rotatie waardoor energieverlies in de vorm van warmte wordt veroorzaakt. Hoe groter de vervorming, hoe hoger de rolweerstand en dientengevolge de hoeveelheid brandstof die nodig is om het voertuig voort te bewegen. Een verlaagde rolweerstand leidt dus tot een lager brandstofverbruik en daardoor ook tot een reductie van de voertuigemissies, waaronder die van CO2.

Op het nieuwe label worden verschillende klassen voor ‘rolweerstand’ opgegeven, met A voor de meest en G voor de minst brandstofefficiënte band.

Exterior Noise

GELUIDSEMISSIEËNTIE

Geluidshinder door het verkeer is een belangrijk milieuprobleem en wordt bepaald door:

 • Verkeersintensiteit en voertuigtypes
 • Rijstijl
 • Interactie tussen band en wegdek

Het rolgeluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Het geluidsniveau van het rolgeluid is in drie categorieën ondergebracht en opgedeeld in geluidsemissieklassen volgens de nieuwe Europese regeling. De regeling in 2016 wordt geïntroduceerd.

1 zwarte geluidsgolf = 3dB minder dan de toekomstige, strengere Europese norm.
2 zwarte geluidsgolven = voldoet nu al aan de toekomstige Europese norm.
3 zwarte geluidsgolven = voldoet aan de huidige Europese norm.

Separator Line

De verordening mikt op een verhoging van de veiligheid en de efficiëntie, zowel economisch als wat het milieu betreft, van het wegverkeer. Dit gebeurt via de promotie van veilige en brandstofefficiënte banden met lage rolgeluidemissie. Inzake bepaalde parameters die voor banden zullen gelden, biedt de nieuwe regeling eveneens een kader voor het ter beschikking stellen van geharmoniseerde informatie voor de gehele industrie.

Deze informatie zal door de consument te allen tijde kunnen worden geraadpleegd in technisch promotiemateriaal, waaronder ook de websites van de fabrikanten. Voor bepaalde banden, zoals vernieuwingsbanden, off-road-banden en racebanden, geldt de regelgeving niet.

Het verwachte nettovoordeel van het verhoogde gebruik van brandstofefficiënte banden is een besparing van wel 4 miljoen ton CO2 per jaar (afhankelijk van de snelheid waarmee de markt overschakelt op brandstofefficiënte banden) en een aansturing van de markt in de richting van betere prestaties voor grip op nat wegdek.

In eerste plaats is het gedrag van de bestuurder bepalend voor het brandstofverbruik en de verkeersveiligheid, en met name dat

 • ecologisch verantwoord rijden het brandstofverbruik aanzienlijk kan doen dalen,
 • de bandendruk regelmatig moet worden gecontroleerd om de grip op nat wegdek en de brandstofefficiëntie te optimaliseren,
 • de remafstanden altijd strikt in acht moeten worden genomen.
Separator Line

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BANDENPRODUCENTEN

Voor banden van zware commerciële voertuigen is de informatie over de klassen te vinden op:

 • webpagina's
 • brochures
 • technisch promotiemateriaal

VERPLICHTINGEN IN HET VERKOOPPUNT

Vanaf 1 november 2012 moet men zich aan de volgende criteria houden:*

 • Distributeurs moeten kopers voorafgaand aan de verkoop voorzien van labelinformatie voor alle producten, ook als die niet zichtbaar is. labelinformatie moet worden vermeld in al het technisch promotiemateriaal (handleidingen, brochures, flyers en folders), waaronder ook websites.
 • De brandstofefficiëntieklasse, de klasse grip op nat wegdek en de gemeten waarden van de rolgeluidemissie moeten op of bij de factuur aan de eindgebruiker worden gegeven.

*in ieder geval voor DOT2712 banden of hoger (geproduceerd na 30 juni 2012)

Informatie over de klassen:

Download het complete Bridgestone vrachtwagenbanden assortiment, inclusief informatie over de bandenlabelling, met deze link.

Separator Line