Unijne Przepisy dot. Etykietowania Opon

Rozporządzenie (UE) nr 1222/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej wymaga, żeby wszystkie oponywyprodukowane po 30 czerwca 2012 oferowane w sprzedaży na terenie UE od listopada 2012 będą wyposażone w etykietę wskazującą na parametry oporu toczenia, przyczepności na mokrej nawierzchni i poziomu hałasu zewnętrznego na wszystkich materiałach promocyjnych. Nie ma konieczniości umieszczania indywidualnych naklejek bezpośrednio na opony ciężarowe oraz autobusowe.

Przykład nowej etykiety EU jest pojazany po lewej stronie. Podobne praktyki stosuje się już w przypadku sprzętu AGG, jak pralki czy zmywarki. (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm)

Więcej informacji odnośnie przepisów dotyczących etykietowania opon jak również lista najczęściej zadawanych pytań jest dostępna w Europejskim Związku Producentów Opon i Wyrobów Gumowych (ETRMA)

strona internetowa ETRMA

* Zakres obejmuje opony do samochodów osonowych, lekkich pojazdów dostawczych i ciężarówek.
Nie dotyczy to Inneych opon, takich jak : opony bieżnikowane, off-road oraz kolcowane.

Separator Line

Ujednolicona etykieta, która zostanie wprowadzona w krajach Unii Europejskiej w 2012 roku będzie informować użytkowników o 3 parametrach opony: przyczepności na mokrej nawierzchni, efektywności paliwowej i zewnętrznym hałasie toczenia.

Wet Grip

PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI

Najważniejszym zadaniem opony jest zagwarantowanie bezpieczeństwa we wszystkich warunkach jazdy. Jednym z najważniejszych parametrów użytkowych mających wpływ na bezpieczeństwo jest przyczepność na mokrej nawierzchni.

Należy jednak pamiętać, że większa przyczepność i obniżenie oporu toczenia to często dwa wzajemnie wykluczające się cele, stąd konieczne jest zachowanie pewnego kompromisu. Dzięki nowym przepisom dotyczącym etykietowania opon klienci będą mogli porównać poszczególne modele i zdecydować, które parametry są dla nich najważniejsze.

Etykieta pokazuje 7 klas od "A" (najlepsza przyczepność na mokrej nawierzchni) do najgorszej przyczepności na mokrej nawierzchni.

Fuel Efficiency

EFEKTYWNOŚĆ PALIWOWA

Jednym z czynników wpływających na efektywność paliwową w pojazdach silnikowych jest opór toczenia opon.

Zjawisko występuje z uwagi na deformacje, jakim ulega obracająca się opona, prowadzących do utraty energii w postaci ciepła. Im większe deformacje, tym większy opór toczenia opony – a co za tym idzie – większa ilość paliwa wymagana do napędzania pojazdu. Innymi słowy, niższy opór toczenia przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i tym samym na niższy poziom emisji szkodliwych substancji, w tym CO².

Nowa etykieta wskazuje na różne poziomy "oporu toczenia" od A ( największa efektwność paliwowa) do najmniejszej efektywności paliwowej.

Exterior Noise

HAŁAS ZEWNĘTRZNY

Hałas generowany przez ruch drogowy stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Na jego poziom mają wpływ następujące czynniki:

 • Natężenie ruchu i rodzaje pojazdów poruszających się po drogach.
 • Styl jazdy.
 • Współpraca opony z nawierzchnią.

Poziom hałasu zewnętrznego jest wyrażony w decybelach (dB) i przedstawiony w postaci 3-stopniowej skali odpowiadającej nowym europejskim poziomom hałasu zewnętrznego, które mają zostać wprowadzone do 2016 roku.

1 czarna fala dźwiękowa = poziom hałasu o co najmniej 3 dB niższy od przyszłego, niższego limitu europejskiego.
2 czarne fale dźwiękowe = poziom hałasu zgodny z przyszłym limitem europejskim.
3 czarne fale dźwiękowe = poziom hałasu zgodny z aktualnie obowiązującym limitem europejskim.

Separator Line

Nowe rozporządzenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwaoraz efektywności ekonomicznej i środowiskowejtransportu drogowego poprzez promowanie opon bezpiecznych i efektywnych paliwo i charakteryzujących się niskim poziomem hałasu. Ustala ono również ramy dla dostarczania zharmonizowanych informacji w całej branży na temat niektórych parametrów opon.

Informacje te będą każdorazowo udostępniane klientom w technicznych materiałach promocyjnych za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym między innymi przez strony internetowe producentów. Zakres rozporządzenia nie obejmuje niektórych rodzajów opon, np. bieżnikowanych czy przeznaczonych do pojazdów terenowych i wyścigowych.

Według prognoz, rozpowszechnienie opon charakteryzujących się wyższym stopniem efektywności paliwowej przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla nawet o 4 miliony ton rocznie (rzeczywista wartość zależy od tempa, w jakim nowe opony przyjmą się na rynku) oraz nakieruje rynek na poprawione parametry przyczepności na mokrej nawierzchni.

Faktyczne oszczędności paliwa oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w znacznym stopniu zależą od zachowania kierowców, a zwłaszcza od następujących czynników:

 • ekologicznego prowadzenia pojazdu, które może znacznie przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa,
 • ciśnienia w oponach, które powinno być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia lepszej optymalnej na mokrej nawierzchni i optymalnej efektywności paliwowej,
 • ścisłego przestrzegania bezpiecznej odległości między pojazdami.
Separator Line

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTÓW OPON

W przypadku opon cięzarowych informacja dot. klas będzie widoczna na :

 • stronach internetowych
 • broszurach
 • promocyjna dokumentacja techniczna

OBOWIĄZKI PUNKTU SPRZEDAŻY

Od 1 listopada 2012 roku należy przestrzegać poniższych wytycznych:*

 • Dystrybutorzy przed sprzedażą są zobowiązani do zapewnienia kupującym dostępu do informacji zawartych na etykietach wszystkich producentów, nawet jeśli nie są one eksponowane.
 • Klasy efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz hałasu zewnętrznego muszą być dostarczone kupującemy albo na rachunku/fakturze lub wraz z nimi.

*przynajmniej w przypadku opon wyprodukowanych po 30 czerwca 2012

Informacje o klasach

Możesz również pobrać z tego linka katalog opon ciężarowych Bridgestone zawierający kompletną informację dot. etykietowania

Separator Line