EU regulacija oznaka pneumatika

REGULATION (EC) No 1222/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL zahteva da svi pneumatici proizvedeni nakon Januara 2012 i u prodaji od Novembra 2012 u EU će istaknuti ocene za otpor kotrljanju, držanje na mokrom i buku na svim tehničkim promotivnim materijalima. Ne postoji obaveza da se postavi individualna nalepnica direktno na kamionske i autobuske pneumatike.

Primer nove EU oznake pneumatika može se videti levo. Slična je oznaci koja se već koristi za mašine za upotrebu u domaćinstvima kao što su veš mašine i mašine za pranje posuđa. (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm)

Više informacija o regulaciji za nove oznake pneumatika kao i lista „često postavljenih pitanja” je dostupna od strane European Tyre & Rubber Manufacturers' Association (ETRMA).

ETRMA Website

* Područje primene uključuje pneumatike za putnička vozila, laka dostavna vozila te kamione .
Drugi pneumatici, kao što su protektirani, profesionalni off-road (pneumatici za radne mašine) i ekserice su isključene.

Separator Line

Standardizovana oznaka pneumatika će biti predstavljena od strane EU u 2012 i sadržavaće informacije o 3 specifične performanse pneumatika: držanje na mokrom, efikasnost potrošnje goriva i spoljna buka

Wet Grip

DRŽANJE NA MOKROM

Najvažnija uloga pneumatika je da pruži sigurnost – u svim uslovima. Prianjanje na mokrom ili držanje je jedna od najvažnijih karakteristika.

Međutim, bolje prianjanje i manji otpor kotrljanju su često kontradiktorni ciljevi koji tradicionalno zahtevaju da se napravi kompromis u performansama. Zahvaljujući novoj regulaciji o oznakama pneumatika, korisnici će biti u mogućnosti da izaberu preferirajuće performanse.

Oznaka će pokazati raspon od 7 ocena, počevši od “A” (najbolje držanje na mokrom) do najlošijeg držanja na mokrom.

Fuel Efficiency

EFIKASNOST POTROŠNJE GORIVA

Jedna od sila koja utiče na efikasnost potrošnje goriva je otpor kotrljanja pneumatika.

Ovaj fenomen postoji jer se pneumatik prilikom okretanja deformiše, što rezultuje gubitkom energije u obliku toplote. Što je veća deformacija, veći je otpor kotrljanja i više goriva je potrebno da se vozilo kreće. Drugim rečima, manji otpor kotrljanja znači manju potrošnju goriva i samim tim manju emisiju štetnih gasova koje ispušta vozilo, uključujući CO2.

Nova oznaka će pokazati različite ocene u otporu kotrljanju, počevši od A (najefikasnija) to manje efikasna.

Exterior Noise

SPOLJNA BUKA

Buka u saobraćaju je relevantan ekološki problem i određuje se sa:

 • Intenzitetom saobraćaja i tipovima vozila
 • Načinom vožnje
 • Interakciojom sa kolovozom

Nivoi spljne buke podeljeni su u 3 kategorije, mereni u decibelima (dB) i upoređeni sa novim evropskim nivoima spoljne buke pneumatika koji će biti predstavljeni do 2016.

1 crni zvučni talas = 3 dB manje od budućeg evropskog limita.
2 crna zvučna talasa = već na nivou budućeg evropskog limita.
3 crna zvučna talasa = na nivou sadašnjeg evropskog limita.

Separator Line

Cilj regulacije je povećanje sigurnosti, ekonomičnosti i ekološke efikasnosti putovnog transporta promovišući sigurne i pneumatike efikasne u potrošnji goriva sa niskim nivoima buke. Takođe uspostavlja okvir za pružanje usklađenih informacija u gumarskoj industriji po nekim od parametara.

Ove informacije će biti svo vreme dostupne potrošačima kroz tehničke promotivne materijale, uključujući web stranice proizvođača. Neki pneumatici su isključeni iz regulacije, kao što su protektirani, off-road i trkački pneumatici.

Očekivana kumulativna korist od povećane upotrebe pneumatika efikasnih u potrošnji goriva dovešće do uštede čak do 4 miliona tona CO2 godišnje (u zavisnosti od brzine transformacije tržišta u smeru korišećnja pneumatika efikasnih u potrošnji goriva) i takođe će pomeriti tržište ka pneumaticima sa boljim držanjem na mokrom.

Stvarne uštede goriva i sigurnost na putu u velikoj meri zavise od ponašanja vozača a posebno od sledećeg:

 • eko-vožnja može značajno smanjiti potrošnju goriva,
 • pritisak vazduha u pneumaticima treba se redovno proveravati da bi se optimiziralo držanje na mokrom i efikasnost potrošnje goriva,
 • zaustavni put treba uvek striktno poštovati
Separator Line

ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA PNEUMATIKA

Za pneumatike za teška komercijalna vozila, informacije o klasama će biti vidljive na :

 • web stranicama
 • brošurama
 • tehničkoj promotivnoj dokumentaciji

OBAVEZE NA MESTU PRODAJE

Od 01. novembra 2012, sledeći kriteriji moraju se poštovati:*

 • Distributer mora dati kupcu informacije o oznaci za sve proizvode pre prodaje, čak i ako nisu prikazane. Informacije o oznakama moraju biti uključene na sve tehničke promotivne materijale (uputstva, brošure, letci i katalozi), uključujuči i web stranice.
 • Klase o potrošnji goriva, držanju na mokrom i spoljnoj buci i njihove vrednosti moraju biti date krajnjem potrošaču ili sa računom ili na računu.

*barem za pneumatike sa ili većim DOT-om od 2712. (proizvedene nakon 30. juna 2012)

Informacije o klasama

Takođe možete snimiti kompletan Bridgestone teretni katalog sa svim informacijama o oznakama sa ovog link-a

Separator Line