Bridgestone TBR

EU:s däckmärkning

Vad du behöver veta

Från och med 1 november 2012 träder nya märkningsregler i kraft för att främja säkrare, mer ekonomiska och miljövänligare vägtransporter i Europa. Den nya märkningen visar däckets egenskaper på tre viktiga områden: inbromsning på vått underlag, externt buller och rullmotstånd.

Resten av historien

Även om informationen i den nya däckmärkningen är viktig, berättar den bara en del av historien när det gäller totalprestation, livslängd och användarnöjdhet med Bridgestone-däck. Utöver dessa tre grundläggande kriterier finns det även andra viktiga faktorer att ta i beaktande när man köper nya däck.

Bridgestones däck ger lång livslängd oberoende av märkvärdena.

Val av rätt däck för varje användningsområde och position ger ännu säkrare och mer ekonomisk användning

Korrekt däckunderhåll är viktigt för att maximera däckens prestanda: Däcktrycket har stor effekt på däckets livslängd och bränsleförbrukningen. Korrekt däcktryck håller prestanda på optimala nivåer. Reparationer i tid, åtdragning av bultar och ompositionering förlänger också livslängden och värdet på dina däck.

Den utomordentliga regummeringsbarheten hos Bridgestones däck förlänger deras livslängd och prestanda och minskar driftskostnaderna för fordonsparken. Bridgestones stommar är byggda för att hålla och passar perfekt för Bandags mycket avancerade regummeringsprocess.

Övrigt:

  • Fordonets egenskaper (ålder, luftmotstånd), fordonsunderhåll och korrekt axelinställning.
  • Körsätt
  • Extra dragkraft i situationer där det behövs mer kontroll och bättre väghållning.
Separator Line

BränsleeffektivitetVåtgreppExternt buller

Från A (effektivast) till minst effektiv.

En av de faktorer som påverkar drivmedelseffektiviteten i ett motorfordon är däckens rullmotstånd. Rullmotstånd uppstår i huvudsak p.g.a. att däcket deformeras när det roterar, vilket resulterar i energiförlust i form av värme. Ju mer däcket deformeras, desto högre blir rullmotståndet, och följaktligen behövs det mer bränsle för att driva fordonet framåt. Med andra ord innebär lägre rullmotstånd lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp, inklusive koldioxid. Effekten varierar beroende på fordon och körförhållanden. Skillnaden mellan klass G och klass A för en fullständig uppsättning däck kan dock minska bränsleförbrukningen för lastbilar med upp till 20 %*. *

*Källa:
Europeiska kommissionens miljöbedömning SEC (2008) 2860.

7 klasser från A (bästa våtgrepp) till sämsta våtgrepp.

Däckets viktigaste roll är att ge säkerhet i alla väglag. Våtgrepp är ett av de viktigaste prestandakriterierna och visar däckets förmåga att bromsa på våt väg. Effekten kan variera beroende på fordon och körförhållanden. Vid full inbromsning kan dock skillnaden mellan klass G och klass A för en fullständig uppsättning däck innebära upp till 30 % kortare bromssträcka.

3 klasser från 1 (Tystast) till 3 (minst tyst)

Externa bullernivåer mäts i decibel (dB) jämfört med de nya europeiska gränsvärden för externt däck- och vägbanebuller som skall införas till år 2016.

1 svart ljudvåg
redan 3 dB under det framtida europeiska gränsvärdet

2 svarta ljudvågor
uppfyller redan det framtida europeiska gränsvärdet

3 svarta ljudvågor
uppfyller det nuvarande europeiska gränsvärdet

Separator Line