EU:s däckförordning

FÖRORDNINGEN (EG) NR 1222/2009 kräver att alla däck* producerade efter Juni 2012 och sålda from 1 November 2012 skall uppvisa klassning på Rullmotstånd,Våtgrepp och ljudnivå. Detta skall kunna visas i alla teknisk matrial. Det är inget krav att det skall finnas någon däck etikett med denna information på last och Buss däck.

Ett exempel på den nya EU däck etikett kan ses till vänster. Den liknar den som redan används på vitvaror, så som tvättmaskiner,kylskåp etc.. (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm)

Mer information om de nya reglerna däckmärkning samt en lista över vanliga frågor finns på Europeiska Däck & Gummi Tillverkarna 'förening (ETRMA).

ETRMA Website

* Omfattning inkluderar däck för personbilar, lätta nyttofordon och tunga lastbilar.
Andra däck som regummerade, är professionell i terräng eller dubbdäck uteslutna.

Separator Line

Den standardiserade däckmärkning som införs i Europeiska unionen 2012 kommer att ge information om tre specifika däckegenskaper: våtgrepp, drivmedelseffektivitet och externt däck- och vägbuller.

Wet Grip

VÅTGREPP

Däckets viktigaste roll är att ge säkerhet - i alla körförhållanden. Våtgrepp är en av de viktigaste prestandakriterierna.

Men bättre grepp och lägre rullmotstånd är ofta motstridiga mål som traditionellt har inneburit en försämring av prestanda. Tack vare den nya märkningsförordningen kan kunderna se och själva välja vilka prestanda de föredrar.

7 klasser från A (bästa våtgrepp) till sämsta våtgrepp.

Fuel Efficiency

DRIVMEDELSEFFEKTIVITET

En av de krafter som påverkar drivmedelseffektiviteten i ett motorfordon är däckens rullmotstånd.

Det uppstår p.g.a. att däcket deformeras när det rullar och resulterar i energiförlust i form av värme. Ju mer däcket deformeras, desto högre blir rullmotståndet, och följaktligen behövs det mer bränsle för att driva fordonet framåt. Med andra ord innebär lägre rullmotstånd lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp, även av CO².

Den nya klassning visar "rullmotståndet"Från A (effektivast) till minst effektiv.

Exterior Noise

EXTERNT DÄCK- OCH VÄGBANEBULLER

Trafikbuller är en relevant miljöfråga, som avgörs av:

 • Trafikintensitet och fordonstyper
 • Körsätt
 • Samspelet mellan däck och vägbana

Externa bullernivåer indelas i tre kategorier och mäts i decibel (dB) jämfört med de nya europeiska gränsvärden för externt däck- och vägbuller som skall införas till år 2016.

1 svart ljudvåg = 3 dB lägre än den framtida strängare europeiska gränsen.
2 svarta ljudvågor = uppfyller redan den framtida europeiska gränsen.
3 svarta ljudvågor = uppfyller den nuvarande europeiska gränsen.

Separator Line

Förordningen syftar till att öka säkerheten och den ekonomiska och miljömässiga effektiviteten vid vägtransporter genom att främja säkra och bränslesnåla däck med låg bullernivå. Den fastställer också en ram för harmoniserad information om vissa däckparametrar i hela branschen.

Informationen ska alltid finnas tillgänglig för kunderna i det tekniska marknadsföringsmaterialet och även på tillverkarnas webbplatser. Vissa däck är undantagna, till exempel regummerade däck, terrängdäck och racingdäck.

De förväntade sammantagna fördelarna med den ökade användningen av bränsleeffektiva däck kommer att leda till en besparing på upp till 4 miljoner ton CO² per år (beroende på hur snabbt marknaden förändras mot bränsleeffektiva däck) och kommer också att styra marknaden mot bättre våtgreppsprestanda.

Faktiska drivmedelsbesparingarna och trafiksäkerheten i hög grad beror på förarnas beteende, särskilt följande:

 • Miljövänlig körning kan minska drivmedelsförbrukningen avsevärt.
 • Däcktrycket bör kontrolleras regelbundet för att optimera väggreppet på vått underlag och drivmedelseffektiviteten.
 • Säkerhetsavstånden bör alltid följas strikt.
Separator Line

DÄCKTILLVERKARNAS ANSVAR

För däck till tunga nyttofordon finns information om klasser på:

 • webbsidor
 • broschyrer
 • tekniskt reklammaterial

SÄLJSTÄLLETS ANSVAR

Från den 1 november 2012 måste följande kriterier uppfyllas:*

 • Distributörerna måste ge köparna märkningsinformation för alla produkter före försäljning, även de som inte skyltas. Informationen ska ges i allt tekniskt reklammaterial (manualer, broschyrer, foldrar och kataloger), inklusive webbplatser.
 • Information om bränsleeffektivitetsklass, våtgreppsklass och nivåer för extern bullernivå måste ges till slutkunden antingen på eller i anslutning till fakturan

*åtminstone för däck med lika eller högre DOT2712 (tillverkade efter 30 juni 2012)

Information om klassningen

Du kan också ladda ner den kompletta Bridgestone Last katalogen med fullständig märkning information från denna länk

Separator Line