Bridgestone TBR

Európske označenie pneumatík

Čo potrebujete vedieť

Od 1. novembra 2012 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o značení pneumatík, ktoré má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti,úspornosti a ekologickosti cestnej dopravy v Európe. Toto nové značenie obsahuje informácie o fungovaní pneumatiky v troch kľúčových oblastiach: brzdenie za mokra, vonkajší hluk a valivý odpor.

Ďalšie informácie

Napriek tomu, že údaje uvedené na označenie nových pneumatík sú dôležité, možno z nich vyčítať len časť informácií o celkovom výkone a životnosti pneumatík Bridgestone a spokojnosti používateľov s nimi. Okrem týchto 3 základných kritérií je potrebné pri nákupe nových pneumatík zohľadniť aj ďalšie dôležité aspekty.

Pneumatiky Bridgestone ponúkajú dlhú životnosť bez ohľadu na hodnoty uvedené na označení.

Výber správneho typu pneumatík na konkrétne použitie a umiestnenie zaistí ešte vyššiu bezpečnosť a menšiu spotrebu paliva.

Správna údržba pneumatík je kľúčom k maximalizácii ich výkonu: Tlak v pneumatikách významným spôsobom ovplyvňuje životnosť pneumatík i spotrebu paliva. Udržiavanie správneho tlaku pomáha k optimalizácii výkonu. Včasné opravy, kontrola dotiahnutia matíc a včasná zámena pozícií takisto predlžujú životnosť a zvyšujú hodnotu vašich pneumatík.

Vysoké možnosti protektorovania pneumatík Bridgestone predlžujú ich životnosť a zvyšujú ich výkon, čím znižujú prevádzkové náklady vozového parku. Vysoko odolné kostry Bridgestone sú vyrobené tak, aby vydržali čo najdlhšie, a sú mimoriadne vhodné na moderné protektorovanie procesom Bandag.

Ďalšie:

  • vlastnosti vozidla (vek, aerodynamický odpor), údržba vozidla a správna geometria,
  • štýl jazdy,
  • extra trakcie pre prípady, keď sa vyžaduje lepšia kontrola a ovládateľnosť.
Separator Line

Úspora palivaPriľnavosť za mokraHluk pri jazde

Od A (najúspornejšia) až po najmenej úspornú

Jedným z faktorov ovplyvňujúcich spotrebu paliva motorových vozidiel je valivý odpor pneumatík. Valivý odpor v pneumatike vzniká v podstate preto, že sa pri otáčaní pneumatika deformuje, čo vedie k strate energie v podobe uvoľňovaného tepla. Výsledný efekt sa môže odlišovať v závislosti od konkrétneho vozidla a jazdných podmienok. Predsa len rozdiel medzi triedou G a triedou A v kompletnej súprave pneumatík môže znížiť spotrebu paliva v nákladných vozidlách až o 20 %*.*

*Zdroj:
hodnotenie dopadov Európskej komisie SEC (2008) 2860.

7 tried od A (najlepšia priľnavosť za mokra) až po najhoršiu priľnavosť za mokra:

Priľnavosť za mokra predstavuje jeden z najdôležitejších aspektov jazdných vlastností pneumatiky a odráža jej schopnosť reagovať na brzdenie na mokrej ceste. Výsledný efekt sa môže odlišovať v závislosti od konkrétneho vozidla a jazdných podmienok. Predsa len pri plnom brzdení môže rozdiel medzi triedou G a triedou A pri kompletnej súprave pneumatík predstavovať až 30 % skrátenie brzdnej dráhy.

3 kritéria od 1 (najtichšia) po 3 (najhlučnejšia):

Intenzita vonkajšieho hluku sa rozdeľuje do 3 kategórií a meria sa v decibeloch (dB) v porovnaní s novými európskymi hodnotami vonkajšieho hluku pneumatík, ktoré budú zavedené do roku 2016.

1 čierna zvuková vlna
už teraz 3 dB pod budúcim európským limitom

2 čierne zvukové vlny
už v zhode s budúcim európským limitom

3 čierne zvukové vlny
zhoda s aktuálnym európským limitom

Separator Line