Európske značenie pneumatík

PREDPIS (EK) č. 1222/2009 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY vyžaduje, aby všetky pneumatiky* vyrobené po júni 2012 a ponúkané na predaj v EÚ od novembra 2012 mali uvedenú triedu valivého odporu, priľnavosti za mokra a hlučnosti vo všetkých technických reklamných materiáloch. Nie je potrebné umiestňovať jednotlivé nálepky priamo na pneumatiky nákladných vozidiel a autobusov.

Príklad nového označenia pneumatiky v EÚ vidíme vľavo. Toto označenie je podobné označeniu, ktoré sa už v širokej miere používa pri domácich spotrebičoch, napríklad práčkach a umývačkách riadu.: (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm)

Ďalšie informácie o nových predpisoch značenia pneumatík, ako aj zoznam najčastejších otázok, nájdete na stránke Európskej asociácie výrobcov pneumatík a gumy (ETRMA).:

Internetová stránka asociácie ETRMA

* Nové nariadenie platí pre osobné autá, ľahké úžitkové vozidlá a nákladné vozidlá.
Ďalšie pneumatiky, napríklad protekty, off-roadové pneumatiky alebo pneumatiky s hrotmi sú vylúčené.

Separator Line

Štandardizované označovanie pneumatík, ktoré bude zavedené v EÚ v roku 2012, bude obsahovať informácie o 3 špecifických vlastnostiach pneumatík: priľnavosť za mokra, efektívnosť spotreby paliva a vonkajší hluk valenia.

Wet Grip

PRIĽNAVOSŤ ZA MOKRA

Najdôležitejšou úlohou pneumatiky je zaistenie bezpečnosti – za všetkých podmienok. Adhézia alebo priľnavosť za mokra je jednou z najdôležitejších výkonových charakteristík.

Avšak vyššia adhézia a nižší valivý odpor sú často protichodné ciele, ktoré tradične vyžadovali kompromisné riešenie vlastností. Vďaka novému predpisu na označovanie budú zákazníci môcť vidieť a zvoliť pre seba nimi preferované vlastnosti.

Na štítku bude zobrazená škála 7 tried od „A“ (najlepšia priľnavosť za mokra) až po najhoršiu priľnavosť za mokra.

Fuel Efficiency

EFEKTÍVNOSŤ SPOTREBY PALIVA

Jedným z vplyvov, ovplyvňujúcich efektívnosť spotreby paliva motorových vozidiel, je valivý odpor pneumatík.

Tento jav existuje preto, že sa pneumatika pri otáčaní deformuje a výsledkom je strata energie vo forme tepla. Čím je deformácia väčšia, tým je väčší valivý odpor pneumatiky a následne je potrebné väčšie množstvo paliva na pohon vozidla vpred. Inými slovami, nižší valivý odpor znamená nižšiu spotrebu paliva a tým nižšie emisie vozidla, vrátane CO2.

Na novom štítku sa budú uvádzať rozličné triedy „valivého odporu“ od A (najúčinnejšie) po najmenej účinné.

Exterior Noise

VONKAJŠÍ HLUK

Hluk v doprave je významný problém životného prostredia, určený:

 • Intenzitou dopravy a typmi vozidiel
 • Spôsobom riadenia
 • Interakciou pneumatika – vozovka

Vonkajšie hladiny hluku sa delia do 3 kategórií a merajú sa v decibeloch (dB) v porovnaní s novými európskymi hladinami vonkajšej hlučnosti pneumatík, ktoré majú byť zavedené do roku 2016.

1 čierna zvuková vlna = o 3 dB menej než budúci prísnejší európsky limit.
2 čierne zvukové vlny = už spĺňa budúci európsky limit.
3 čierne zvukové vlny = spĺňa súčasný európsky limit.

Separator Line

Predpis má za cieľ zvýšenie bezpečnosti a ekonomickej a ekologickej efektívnosti cestnej dopravy propagáciou bezpečných a úsporných pneumatík s nízkymi hladinami hluku. Tiež stanovuje rámec pre poskytovanie harmonizovaných informácií v celom priemysle o niektorých parametroch pneumatík.

Také informácie budú zákazníkom stále dostupné pomocou technických propagačných materiálov, vrátane webových stránok výrobcov. Niektoré pneumatiky, ako protektorované pneumatiky, terénne pneumatiky a pretekárske pneumatiky, sú z tejto povinnosti vyňaté.

Očakávané kumulatívne výhody zo zvýšeného používania úsporných pneumatík povedú k úspore až 4 miliónov ton CO2 ročne (v závislosti od rýchlosti transformácie trhu smerom k úsporným pneumatikám) a tiež povedú trh smerom k používaniu pneumatík so zlepšenými adhéznymi vlastnosťami za mokra.

Skutočná úspora paliva a bezpečnosť cestnej premávky závisia predovšetkým od správania vodičov, a najmä uveďte, že:

 • ekologická jazda môže výrazne znížiť spotrebu paliva,
 • pre optimalizáciu priľnavosti za mokra a palivovej účinnosti by mal byť pravidelne kontrolovaný tlak v pneumatikách,
 • je potrebné vždy prísne dodržiavať vzdialenosti medzi vozidlami s ohľadom na brzdnú dráhu.
Separator Line

ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV PNEUMATÍK:

V pneumatikách pre nákladné vozidlá a autobusy budú informácie o jednotlivých triedach uvedené:

 • na webových stránkach,
 • v katalógoch,
 • v technickej propagačnej dokumentácii.

POVINNOSTI V MIESTE PREDAJA:

Od 1. novembra 2012 je potrebné dodržiavať nasledujúce kritériá:*

 • Predajcovia musia zákazníkom poskytovať údaje z označení všetkých výrobkov ešte pred predajom, a to aj v prípade, že tieto produkty nie sú v predajniach vystavené. Predpísané označenie musí byť súčasťou všetkých technických propagačných materiálov (manuálov, katalógov, letákov a brožúr), vrátane webových stránok.
 • Trieda spotreby paliva, priľnavosti za mokra a hodnota vonkajšieho hluku musia byť koncovým zákazníkom odovzdané buď priamo vo faktúre, alebo spolu s faktúrou.

*Minimálne u pneumatík DOT2712 a novších (t. j. vyrobených po 30. júni 2012).

Informácie o triedach:

Pomocou tohto odkazu si môžete tiež prevziať celý katalóg Bridgestone nákladných pneumatík s kompletnými informáciami o značení.:

Separator Line